How To : ขอวีซ่าอินโดนีเซีย (Indonesia Visa) เที่ยวครบจบในรอบเดียว

In Travel by Clear0 Comments

อินโดนีเซีย (Indonesia) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republik Indonesia) ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิ กเป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก  

ประเทศท่องเที่ยวสุดฮิตเล่าขานอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียว โดยเฉพาะเกาะบาหลี บางคนอยากท่องเที่ยวจัดหนักในรอบเดียวแบบพวกเราหรือมีความจำเป็นต้องพำนักอยู่เกินกว่า 30 วัน เช่น ลงคอร์สเรียนเซิร์ฟฝึกโต้คลื่น ติดต่อธุรกิจ เป็นต้น พวกเราวางแผนท่องเที่ยวร่วมๆ 90 วัน ขุ่นพระ...บางคนจะสงสัยไปทำอะไรคะ ?! ไปท่องเที่ยวค่ะ ครั้นครบ 30 วันแล้วจะบินเข้า - ออกมันไม่คุ้มค่าตั๋วค่ะเธอ วันนี้เลยเอามาแชร์จากประสบการณ์จริงว่ามันไม่ยุ่งยากเลยแกร...ง่ายยิ่งกว่าวีซ่าอื่นซะอีก 

หนังสือเดินทางไทยที่ต้องการจะเดินทางเข้าอินโดนีเซีย เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุม เป็นต้น สามารถอยู่อินโดนีเซียได้ 30 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่าจ้า

สถานทูตอินโดนีเซีย (INDONESIA EMBASSY)


ที่อยู่       : 600-602 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
โทร        : 02-252-3135-40
แฟกซ์   : 02-255-1267, 02-255- 1261
เว็บไซต์ : www.kemlu.go.id/bangkok
อีเมล์      : kukbkk@ksc.th.com
ยื่นเวลา : 09.00 - 11.45 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
รับเวลา : 2.00 น. - 3.30 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 4 วันทำการหรือมากกว่านั้น แล้วแต่กรณี
หมายเหตุ : อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในการยื่นขอวีซ่า ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร การอนุมัติวีซ่าว่าผ่านหรือไม่ผ่านนั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.thaiembassy.org/jakarta/

ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ


- แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
   ดาวโหลดแบบฟอร์มวีซ่าที่นี่
- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อม     สำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
- รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจาก  ธนาคาร
- หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
- ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (เรายื่นแค่ตั๋วบินไปเท่านั้น เพราะเราต่อวีซ่าเพิ่มอีก 30 วัน)
- จดหมายรับรองการทำงาน (ตัวจริง) และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน (ตัวนี้เราไม่ได้ยื่นจ้า)

​ค่าธรรมเนียม : 1380 บาท/คน 
หมายเหตุ : ทั้งนี้ทั้งนั้นแนะนำให้เตรียมเอกสารให้พร้อมดีกว่าขาดนะคะ เผื่อทางเจ้าหน้าที่ต้องการเอกสารเพิ่มเติม

ข้อมูลการทำวีซ่าธุรกิจ และเอกสารต่าง ๆ– ฟอร์มวีซ่าที่ใส่ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด และต้องมีใบ Authorize จากกองตรวจคนเข้าเมืองที่อินโดนีเซีย
– หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และถ้าหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
– รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวจำนวน 2 รูป ขนาด 2×2 นิ้ว
– สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร แสดงรายละเอียด ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางการเงิน
– ใบจองโรงแรมหรือที่พัก
– หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
– หนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง) และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุ วันลาหยุดงาน เงินเดือน อายุการทำงาน และ ตำแหน่ง
– Work Permit (ชาวต่างชาติ)
– หนังสือเชิญจากองค์กร หรือ บริษัท ในอินโดนีเซีย

ค่าธรรมเนียม :  1,600 บาท / คน
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต

ข้อมูลการขอต่อวีซ่าท่องเที่ยวและเอกสาร (b211)


พวกเราขอวีซ่ามาเยือนอินโดนีเซียอยู่ 60 วัน แต่เอ...ถ้าอยากอยู่ต่อหล่ะ ยังเรียนเซิร์ฟไม่จบคอร์สหรือเที่ยวยังไม่ครบ อยากขอต่อวีซ่าเพิ่มอีกซัก 30 วัน ต้องทำอย่างไร ? 

ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?


- ปากกาสีดำ
- หนังสือเดินทาง (Passport)
- สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง
- สำเนาวีซ่าอินโดนีเซีย และตราประทับขาเข้า
- ชื่อที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรของที่พัก/โรงแรม

* หมายเหตุ : จำเป็นต้องสปอนเซอร์ท้องถิ่นด้วยจ้า 30 วัน จริงๆเราสามารถติดต่อเจ้าของโรงแรมวิลล่าหรือโฮมสเตย์หรือเพื่อนที่รู้จัก เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงได้ (เราใช้วิธีนี้จ้ะ) และจำเป็นต้องมีสปอนเซอร์ไปด้วยในวันที่ยื่นขอต่อวีซ่าในวันแรกค่ะ
เงื่อนไข : การยื่นขอต่อวีซ่าครั้งที่ 1 และ 2 ต้องยื่นขอ 7 วันก่อนวันที่วีซ่าหมดอายุ  
                     การยื่นขอต่อวีซ่าครั้งที่ 3 และ 4 ต้องยื่นขอ 14 วันก่อนวันที่วีซ่าหมดอายุ  

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า


1. รับแบบฟอร์ม ตรงทางเข้าจะมีพนักงานที่เคาน์เตอร์คอยบริการอยู่ สามารถขอรับวีซ่าประเภท 30 วัน และกรอกแบบฟอร์มด้วยตัวพิมพ์ใหญ่และหมึกดำทั้งหมด รวมถึงเอกสาร
สปอนเซอร์ด้วย ในช่วงเวลา 8:00 -12:00
2. เมื่อเอกสารครบถ้วนก็กดบัตรคิวด้านข้าง จากนั้นรอเรียกชื่อและยื่นเอกสารทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่พร้อมสปอนเซอร์
3. รอเรียกชื่ออีกครั้งเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งวันและเวลาที่นัดอีก 3 วัน
4. ได้ใบเสร็จรับเงินแล้วก็นำไปจ่ายที่ธนาคารได้เลย
5. ครั้งที่ 2 > มาถ่ายรูปพร้อมสัมภาษณ์นิดหน่อย > ยื่นบิลให้เจ้าหน้าที่ > รอเจ้าหน้าที่แจ้งวันนัดครั้งที่ 3 ในช่วงเวลา 8:00 - 11:00 am.
6. ครั้งที่ 3  รับหนังสือเดินทางในช่วงเวลา 2:00 - 3:00 pm. เป็นอันเสร็จ

ค่าธรรมเนียม 850 / คน
*หมายเหตุ : ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอันนี้ยุ่งยากจริงต้องมาทั้งหมด 3 ครั้ง คือ วันยื่นขอต่อวีซ่า วันถ่ายรูป และวันรับหนังสือเดินทาง คือก็งงเหมือนกันว่าจะให้มาทำไมตั้ง 3 วัน แต่สปอร์นเซอรืมาแค่เพียงวันแรกจ้า แต่ถ้าเอกสารมีปัญหาก็ยังมีร้านถ่ายเอกสารอยู่ใกล้ๆเดินไปใช้บริการได้เลย 

immigration office มีที่ไหนบ้าง ?


เรารวบรวมมาให้สำหรับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในบาหลีมีมาให้แล้ว ได้แก่ Jimbaran อยู่ใกล้สนามบินบาหลี Denpasar และ Singaraja อยู่ทางเหนือของบาหลี ต้องอย่าลืมว่าต้องแต่งกายเรียบร้อย ถ้ามาถึงแล้วลากรองเท้าแตะ เสื้อกล้ามนั่นอาจจะไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะแต่งกายถูกต้องนะจ้ะ 

Ngurah Rai (nearby Bali Airport)


Address : Jl. Perum Taman Jimbaran No. 1, Jimbaran, Kuta Sel., Kuta Selatan, Bali 80361, Indonesia
Phone     : +62 361 9351038
Website : www.ngurahrai.imigrasi.go.id
Email       : kanim_ngurahrai@imigrasi.go.id
Twitter   : @imngurahrai
Facebook : https://www.facebook.com/Kantor-Imigrasi-Kelas-1-Khusus-Ngurah-Rai-563679130408846/
Opening Hours : 8:00 am. - 4:00 pm. / Monday - Friday 

Bali immigration office of Denpasar


Address: Jalan D.I. Panjaitan No. 3, Kel. Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Denpasar, Bali, 80235
Phone: (+62) 361 227828, 231149, 265030
Fax: (+62) 361 244340
Website: www.denpasar.imigrasi.go.id
Email: kanim_denpasar@imigrasi.go.id , kanimdenpasar@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Kanim-Kelas-I-Denpasar
Opening hours: 08:00h – 12:00h and 13:00h – 16:00h (Monday – Thursday)
Opening hours: 08:00h – 12:00h and 13:30h – 16:30h (Friday)

Bali immigration office of Singaraja (north Bali)


Address: Jalan Seririt Singaraja Pemaron Singaraja, Bali, 81151
Phone    : (+62) 362 32174
Fax           : (+62) 362 31175
Website: www.imigrasi-singaraja.com
Email      : kanim_singaraja@imigrasi.go.id

หวังว่าข้อมูลจริงตรงนี้จะมีประโยชน์สำหรับหลายคนที่สนใจยื่นวีซ่าด้วยตัวเองและต้องการเดินทางมาอินโดนีเซียนานกว่า 30 วันแน่นอน ขอให้โชคดีได้วีซ่ามาเยือนอินโดนีเซียกันทุกคนนะคะ 

Leave a Comment